Magister- 9000 netto- Serock (2024)

Numer referencyjny oferty pracy:

32468

Stanowisko:

Magister farmacji

Wymiar etatu:

Pełen etat

Rodzaj apteki:

Apteka sieciowa

Lokalizacja:

mazowieckie

Miejscowość:

Serock

Kraj:

Polska

Apteka Słoneczna w SEROCKU zatrudni MAGISTRA FARMACJI
Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenieok. 9000zł netto + premia
  • świadczenia pozapłacowe w formie karty multisport,
  • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
  • możliwość rozwoju.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
Osoby zainteresowane procesem rekrutacji prosimy o przesłanie CV za pomocą formularza dostępnego na stronie.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w tym mojego wizerunku, oraz załączonych do niego materiałach dokumentujących moje wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak i referencjach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez FIRMĘ HANDLOWĄ WOJCIECH KWIECIEŃ z siedzibą w Krakowie przy ul. Łąkowej 19 („Administrator Danych Osobowych”). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz, że moje dane osobowe zostaną usunięte z baz danych niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem wypadku gdy dojdzie do zatrudnienia mojej osoby na stanowisku, na które aplikuję albo w sytuacji gdy wyraziłem odrębną wyraźną zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w innych celach.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, w tym mojego wizerunku, oraz załączonych do niego materiałach dokumentujących moje wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak i referencjach na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie jednego roku od czasu złożenia aplikacji na podobne stanowisko (zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez FIRMĘ HANDLOWĄ WOJCIECH KWIECIEŃ z siedzibą w Krakowie przy ul. Łąkowej 19, („Administrator Danych Osobowych”). Oświadczam że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zostaną usunięte z baz danych po upływie roku, z zastrzeżeniem wypadku gdy w tym okresie dojdzie do zatrudnienia mojej osoby na takim stanowisku.

Administrator Danych Osobowych ma prawo udostępnić podane przeze mnie dane osobowe w zakresie i celu wynikającym z udzielonej powyżej zgody podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, dla których ewentualne czynności w ramach pomyślnej rekrutacji miałbym wykonywać lub z którymi w ramach pomyślnej rekrutacji miałbym współpracować, gdyż ich opinia może mieć wpływ na moje zatrudnienie. Moje dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom tele/informatycznym udostępniającym obsługę oprogramowania do przetwarzania zgłoszeń rekrutacyjnych lub firmom profesjonalnie rekrutującym pracowników. Podmioty te mogą mieć przy tym siedzibę także w krajach, w których ochrona danych znajduje się na niższym poziomie niż w Unii Europejskiej. W takich przypadkach poprzez zawarcie odpowiedniej umowy zapewniono, że także w tych krajach dane podlegają ochronie na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii Europejskiej lub zweryfikowano, że podmiot jest stroną porozumienia stroną. Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe przechowywane w systemach informatycznych, przy czym NIE STOSUJE się wobec mnie elektronicznych metod rekrutacji bez interwencji ludzkiej ani profilowania w postaci zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych pozwalającego ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy i w konsekwencji mających przełożenie na ewentualne zatrudnienie mojej osoby.

Dane osobowe podawane są przeze mnie dobrowolnie na cele zatrudnienia mojej osoby. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. zakresie uniemożliwia rozpatrzenie mojej aplikacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości łatwego wycofania każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w każdej chwili oraz, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o których w art. 15 do 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przysługuje mi w każdym czasie prawo potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:
a.jakie jego dane osobowe są przetwarzane,
b.kategorii przetwarzanych danych osobowych,
c.celach przetwarzania,
d.informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
e.(w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
f.informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
g.informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h.jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
i.informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej,
j.czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.

Celem realizacji powyższych praw należy zwrócić się pisemnie: na adres BIURO APTEK SŁONECZNYCH ul. Saska 27, 30-720 Kraków lub mailowo rodo@apteka-sloneczna.com.pl

Skontaktuj się z pracodawcą

Magister- 9000 netto- Serock (1)

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Magister- 9000 netto- Serock (2)

Magister- 9000 netto- Serock (3)

WIELISZEW

mazowieckie

Magister- 9000 netto- Serock (4)

Dobry Pracodawca poszukuje MAGISTER FARMACJI Wieliszew

Magister- 9000 netto- Serock (5)

WIELISZEWmazowieckie

Oferta ważna do: 26.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (6)

Dobry pracodawca poszukuje: MAGISTER FARMACJI MARKI

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.05.2024

Marki

mazowieckie

Dobry pracodawca poszukuje: MAGISTER FARMACJI MARKI

Magister- 9000 netto- Serock (7)

Markimazowieckie

Oferta ważna do: 26.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (8)

Ochota Magister Farmacji, Apteka Głowna ul. Dickensa...

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 19.05.2024

Warszawa

Ochota

mazowieckie

Ochota Magister Farmacji, Apteka Głowna ul. Dickensa...

Magister- 9000 netto- Serock (9)

Warszawamazowieckie

Oferta ważna do: 19.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (10)

Płock - Apteka - Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.05.2024

Płock - Apteka - Magister farmacji

Magister- 9000 netto- Serock (11)

Płockmazowieckie

Oferta ważna do: 26.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (12)

Płońsk - 10 000 netto - Magister farmacji

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.05.2024

Płońsk

mazowieckie

Płońsk - 10 000 netto - Magister farmacji

Magister- 9000 netto- Serock (13)

Płońskmazowieckie

Oferta ważna do: 26.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (14)

Magister - 7500 netto - Warszawa

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 26.05.2024

Warszawa

mazowieckie

Magister - 7500 netto - Warszawa

Magister- 9000 netto- Serock (15)

Warszawamazowieckie

Oferta ważna do: 26.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (16)

Magister - 8000 netto - Warszawa

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 01.06.2024

Warszawa

mazowieckie

Magister - 8000 netto - Warszawa

Magister- 9000 netto- Serock (17)

Warszawamazowieckie

Oferta ważna do: 01.06.2024

1

Magister- 9000 netto- Serock (18)

Magister- 9000 netto- Serock (19)

Cefarm 36,6 - Magister Farmacji - Warszawa

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 25.05.2024

Warszawa

mazowieckie

Magister- 9000 netto- Serock (20)

Cefarm 36,6 - Magister Farmacji - Warszawa

Magister- 9000 netto- Serock (21)

Warszawamazowieckie

Oferta ważna do: 25.05.2024

Magister- 9000 netto- Serock (22)

Magister Farmacji - Konstancin Jeziorna

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 01.06.2024

Konstancin-Jeziorna

mazowieckie

Magister Farmacji - Konstancin Jeziorna

Magister- 9000 netto- Serock (23)

Konstancin-Jeziornamazowieckie

Oferta ważna do: 01.06.2024

Magister- 9000 netto- Serock (24)

Magister-6500 netto- Miechów

Wymiar: Pełen etatOferta ważna do: 01.06.2024

Miechów

mazowieckie

Magister-6500 netto- Miechów

Magister- 9000 netto- Serock (25)

Miechówmazowieckie

Oferta ważna do: 01.06.2024

Magister- 9000 netto- Serock (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6717

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.